Greatest Kılavuzu metin2 pvp sunucu için

Dedi?imiz üzere ba?l?ca Tekst 2 TR’de toplamda 70 – 80 yöre? sunucu aç?ld? ve bunlar zamanla yeni sunucu ad? alt?nda birle?tirildi. Pekâlâ bu yeni sunucu server isimleri nelerdir ve ne serverlar birle?mi?tir onlar?n isimlerini sizlere zirya yazal?m.Metin2 Sunucular?m?z?n hepsinda hem Mukayyetmsal hemde Donan?msal olarak Firewall hizmetimiz

read more